ADRES CLUBGEBOUW

Ons clubgebouw is gelegen in een woonbuurt. Om parkeeroverlast te voorkomen voor de bewoners, vragen we u om aan de oostzijde van de N207 te parkeren. U komt dan via het voetgangerstunneltje bij het clubgebouw terecht. Als u in uw navigatiesysteem het adres ‘Biezen 26’ kiest, bereikt u de ruime parkeerplaats.